De Mythe van de roze wolk

Met de komst van een baby kan het leven veel ingrijpender kan veranderen dan mensen zich tevoren realiseren. Voor aanstaande en jonge ouders hebben wij een boekje geschreven, “De Mythe van de roze wolk. Over de kunst van ontzwangeren”. In dit boekje lichten wij allerlei aspecten van dit nieuwe leven toe. Wij spreken van ‘ontzwangeren in brede zin’, omdat er, naast de lichamelijke aspecten, ook psychische en relationele aspecten aan bod komen. Veel aandacht is er voor de invloed van de baby op de partnerrelatie en voor het belang om de tijd te nemen samen een nieuw evenwicht te vinden.

Bij een generatie die op de vele sociale media vooral de successen ‘post’, kan het een verademing zijn om te lezen dat anderen soms ook maar een beetje aanmodderen. Het boekje is gebaseerd op de ervaringen van 2000 vrouwen die meewerkten aan het HAPPY-project rondom zwangerschap, geboorte en de periode daarna, uitgevoerd door de vakgroep medische psychologie van de universiteit Tilburg.

Titel: De Mythe van de roze wolk. Over de kunst van ontzwangeren.

Auteurs:
Aja Leemans, psycholoog en tekstschrijver
Victor Pop, hoogleraar Universiteit Tilburg

ISBN 978-94-93086-19-7

Wilt u het boekje bestellen?

Een paperback versie kost €12,50 inclusief verzendkosten (alleen binnen Nederland). Stuur een bericht naar het mailadres: brabantstudie@tilburguniversity.edu met uw postadres. Na overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van Tilburg University NL74ABNA0602142539 o.v.v. 45501506-achternaam-mythe roze wolk wordt een exemplaar naar u opgestuurd.