Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat houdt deelname aan de Brabant Studie in?

Tijdens uw zwangerschap vult u 3 keer een vragenlijst in via internet (op 12, 20 en 28 weken zwangerschap) en 1 keer na de bevalling (ongeveer 8-10 weken postpartum).  krijgt daarvoor een link toegestuurd via mail. Tijdens uw zwangerschap laat u 1 keer extra bloed prikken (rond 20 weken zwangerschap). Dit kan samen met de 20 wekenecho, maar dat hoeft niet. Op 12 en 28 weken vindt bloedafname tijdens de zwangerschap al standaard plaats. Dit betekent voor u geen extra belasting. Wel vragen wij om twee extra buisjes bloed te mogen afnemen voor het onderzoek. Ongeveer 10 weken na de bevalling komt een van de onderzoekers bij u langs voor een huisbezoek om te horen hoe de bevalling is verlopen en hoe het met uw baby gaat. Dit huisbezoek is optioneel: u kunt gedurende het onderzoek in de vragenlijst aangeven of u dit huisbezoek wel of niet op prijs stelt. Als u geen huisbezoek wenst, dan krijgt u in plaats daarvan een digitale vragenlijst toegestuurd.

 

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname. De bloedafnames voor de Brabant Studie worden niet bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Als er tegelijkertijd ook bloed wordt geprikt als onderdeel van de normale verloskundige zorg, dan kan dit wel bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht en mogelijk van uw eigen risico af gaan. Dit hangt af van de manier hoe u bent verzekerd en staat los van de Brabant Studie, dit geldt ook voor vrouwen die niet aan de studie mee doen.

 

Wat zijn mijn rechten als proefpersoon?

Als u deelneemt aan de Brabant Studie dan doet u dit als proefpersoon van een medisch wetenschappelijk onderzoek. Zo’n onderzoek is onderhevig aan wettelijk vastgelegde regels. Hierin zijn ook de rechten die voor proefpersonen gelden vastgelegd. Klik hier voor meer informatie.

 

Wie heeft inzage in mijn persoonlijke gegevens en mijn antwoorden op de vragenlijsten?

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld. Uw medische gegevens en uw antwoorden op de vragenlijsten worden gecodeerd opgeslagen. Dat wil zeggen dat gegevens die direct herleidbaar zijn tot u als persoon (bijvoorbeeld naam en emailadres) niet in hetzelfde bestand worden opgeslagen als uw medische gegevens en uw antwoorden op de vragenlijsten. Alleen de onderzoekers die werken op dit project weten welke code u heeft.

Onderzoekers en andere mensen mogen alleen uw gegevens inzien als zij een belangrijk doel hebben, bijvoorbeeld om onderzoeksvragen te beantwoorden of te controleren of het onderzoek volgens de wet- en regelgeving is uitgevoerd. Iedereen die uw gegevens inziet, moet deze vertrouwelijk behandelen.