pre-eclampsie

pre-eclampsie

Pre-eclampsie is een zogenaamde zwangerschapscomplicatie. Het is een combinatie van een te hoge bloeddruk met eiwitverlies via de urine. Vroeger sprak men hierbij vaak van zwangerschapsvergiftiging maar deze omschrijving is in de medische wereld niet meer in gebruik. Bij zo’n 3 to 5% van de zwangerschappen kan deze aandoening ontstaan. Meestal ontwikkelt zich de aandoening vanaf zo’n twintig weken in de zwangerschap tot acht dagen na de bevalling. De kans dat de aandoening ontstaat is trouwens groter bij de eerste zwangerschap.

Hoe wordt pre-eclampsie vastgesteld?

Als een arts vermoed dat er sprake is van pre-eclampsie kan dit met behulp van een bloedonderzoek worden vastgesteld of dat de oorzaak van de klachten afkomstig zijn van een andere aandoening.

Wat is de oorzaak van pre-eclampsie

Wat pre-eclampsie veroorzaakt is niet duidelijk, ondanks dat er vrij veel onderzoek naar gedaan wordt. Mogelijk speelt erfelijkheid een rol. Verder onderzoek naar de aandoening zal in de toekomst meer duidelijkheid moeten verschaffen over de oorzaken.

Bijpassende Informatie